Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Kreiner, spol. s r. o., jako provozovatel serveru www.eshop-kreiner.cz, se zavazuje k níže uvedenému:

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Kreiner, spol. s r. o. se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Vyplněním Vašich osobních údajů se Kreiner, spol. s r.o., se sídlem Tylova 710/49, 301 00 Plzeň, IČ 40526160, stane správcem Vašich osobních údajů.

Z právního titulu Plnění smlouvy evidujeme následující údaje:

 • Adresa
 • DIČ fyzické osoby
 • Dodací adresa
 • Email
 • IČO fyzické osoby
 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon

Tyto údaje evidujeme 5 let po ukončení smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodávky objednávky. Tyto údaje dále předáváme následujícím subjektům:

 • orgány veřejné moci
 • daňoví poradci a auditoři
 • soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány
 • IT firmy spravující IS
 • poskytovatelé poštovních služeb a smluvní přepravci.

Z právního titulu Zákonné povinnosti evidujeme:

 • Adresa
 • DIČ fyzické osoby
 • Jméno
 • Příjmení

Tyto údaje evidujeme 10 let a zpracováváme je za účelem archivace účetních dokladů.

Z právního titulu Souhlasu evidujeme Email, a to do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních a obchodních sdělení. Tyto údaje dále předáváme správci našeho emailingového systému.

VAŠE PRÁVA

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email gdpr@kreiner.cz nebo na sídlo naší společnosti: KREINER, spol. s r.o., Tovární 736, 330 12  Horní Bříza.

SOUBORY COOKIE

„Cookie“ je malý textový soubor, který obsahuje informace a je uložen ve vašem počítači. Soubory cookie jsou využívány výhradně k technickým účelům, aby usnadnily využívání webových stránek. Jeden typ cookie ukládá soubor trvale na vašem počítači. Lze jej poté využívat k personalizaci webových stránek podle voleb a zájmů uživatele. Druhý hlavní typ cookie se nazývá „session cookie“ (relační cookie). Když navštívíte nějakou webovou stránku, váš počítač a server si předají soubory session cookie, čímž se zpřístupní informace. Soubory session cookie zmizí ve chvíli, kdy vypnete svůj prohlížeč. Více obecných informací o souborech cookie najdete na www.allaboutcookies.org.

 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů (AdWords, Heuréka, Sklik, Zboží, Biano)
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů (AdWords, Google Analytics, Heuréka, Sklik, Zboží, Biano)
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení (AdWords, Sklik)
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají (Google Analytics)
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Pokud si nepřejete soubory cookie přijímat, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby automaticky odmítl tyto soubory uložit nebo vás informoval, kdykoli nějaké webové stránky požádají o svolení s uložením takového souboru. Prostřednictvím prohlížeče můžete také již uložené soubory cookie vymazat. Další informace najdete v nápovědě svého prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že některé oblasti či funkce těchto webových stránek jsou na souborech cookie závislé, a pokud je vymažete nebo zakážete, dané oblasti a funkce nemusí být funkční.

 

Platné od 25.5.2018

pastedGraphic.png

© Kreiner 2015