Zaujalo Vás naše zboží, ale jinde Vám nabídli lepší cenu? Kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů

Firma Kreiner, spol. s r. o., jako provozovatel serveru www.koupelny-kreiner.cz, se zavazuje k níže uvedenému: Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.
Kreiner, spol. s r. o. se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
Údaje, které zadáváte při registraci
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
  • Jméno a příjmení
  • Úplnou poštovní adresu
  • Telefonické, případně faxové spojení a email
Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.
Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
  • Jméno firmy
  • Úplnou poštovní adresu
  • Telefonické, případně faxové spojení
  • IČO
  • DIČ
  • Bankovní spojení
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
Údaje o vaší činnosti
Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
Zneaktivnění vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze
Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí, když nám zavoláte na jakýkoliv telefonní kontakt nebo napíšete na email: eshop@kreiner.cz. Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete nám celou zprávu přeposlat a napíšete, který email chcete vymazat. O vymazání emailu budete informováni.
Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům.
Shrnutí
Server content si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.
Váš souhlas
Používáním internetového obchodu www.koupelny-kreiner.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Platné od 22.8.2012