Masívní výprodej skladových zásob a výstavních vzorků ze vzorkovny Kreiner Brno, Cimburkova 10 - SLEVY až 90 %!

Filtry vodního kamene

Iontový polarizační systém je zařízení určené pro fyzikální úpravu vody. Zabraňuje tvorbě vodního kamene a koroze. Zároveň napomáhá při jejich odstraňováni. IPS je možné instalovat v uzavřených a otevřených dynamických systémech.
Iontový Polarizační Systém je složený z průtokového tělesa se vstupním a výstupním otvorem. V tělese jsou umístěny nejméně dvě elektrody. Každá je z jiného elektricky vodivého materiálu. Voda, která protéká tělesem vytváří s elektrodami galvanický mokrý článek. Elektrické napětí tohoto článku stačí k tomu, aby se molekuly protékající vody zpolarizovaly. Při protékání vody mezi elektrodami dochází k jevu, kdy soli vápníku, hořčíku a železa v podobě uhličitanů, síranů a chloridů, disociují na hydroxidy. Výsledkem je, že kationty ztrácejí schopnost vytvářet krystalické nánosy. Tyto uhličitany se sice vytvářejí dále, ale už jen v podobě měkkých částic - kalu. Voda je po průchodu přes IPS ionizovaná po dobu 24 - 72 hodin.